/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
Home   Kendi i Prinderve

Kendi i Prinderve

– Dërgimi i fëmijës në kopsht paraqet një hap të madh për vetë fëmiun,pasi kosinderohet si hapi i parë dhe më i madh në pavarësimin e tij,në socializmin e tij, njohjen me rrethin, që padyshim ndikon qëfëmijët të fitojnë një lloj sigurie në vetveten.

– Konsiderata që ju si prinde dhe ne si kopsht, tregojmë ndajgabimeve eventuale dhe të zakonshme të secilit fëmijë, e bëjnë fëmiun të kuptoj se nuk është i vetmuar dhe se ka përkrahjen e fuqishme.

– Respektimi i ndjenjave të fëmiut, i mundëson atij që të shpreh dhe të kuptoj ndjenjat, si të tijat po ashtu edhe të tjerëve.

– Bëhuni shembull i mirë – fëmija më së shumti mëson nga ju .

– Prezentoni atij kopshtin, tregoni se cka e pret atje, si duket një ditë në kopsht. Tergoni atij kush e sjell e kush e merr. Flisni me të për të mirat e shoqërisë.

– Njofto fëmiun tënd me mësuesen dhe kopshtin.

– Përgjigju fëmijës sinqerisht në pyetjet që ai mund të ketë
Dita e parë në kopsht

– Fëmija do të ndihet më i sigurt nëse ju personalisht e sillni dhe e merrni prej kopshtit.

– Mos shkoni pa përshëndetje dhe në shpejtësi, por edhe mos u ndal në kopsht gjatë, kjo mund të ndikoj në atë që fëmija të ketë të vështirë të shkëputet përkohësisht prej jush.

– Ejani në kohën e caktuar ta merrni fëmiun nga kopshti, pasi fëmiu ju pret.

– Trego mirëkuptim për ndjenjat dhe reagimet e femijës.

– Jepni kohë të mjaftueshme që të kuptojë dhe tejkalojë vështirësitë e fillimit të qëndrimit në kopsht.

WhatsApp chat