/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
Home   Fushat e Aktivitetit

Fushat e Aktivitetit

  •    Edukimi fizik dhe edukimi mbi shëndetin
  •    Gjuha amtare dhe gjuhë angleze
  •    Edukimi artistik, muzikor, figurativ
  •    Matematika dhe lëndë logjike
  •    Njohja e vetës dhe botës
WhatsApp chat