Qëllimi i edukimit

Zhvillimi i personalitetit të fëmijës, zhvillimi i potencialit të tij si dhe shfaqjes maksimale të aftësive që secili fëmijë i posedon.
Zhvillimi dhe formësimi i individit të lirë të përgjegjshëm, përmes punës aktive ndërvepruese.
Zhvillimi i aftësive komunikuese shprehëse,logjike dhe vepruese.
Zhvillimi i një fëmije të lumtur, pozitiv dhe të aftë për tu përballuar me sfidat e jetës.
Scroll to Top