ne dallojmë nga të tjerët!

vendi i ëndërave,
për më të shtrenjëtit tuaj!

Qellimi i edukimit?
Zhvillimi i personalitetit të fëmijës, zhvillimi i potencialit të tijë  si dhe shfaqjes maksimale të aftësive që secili fëmijë i posedon.

Programi sipas 
moshave

6 muaj - 1 vjet

1 vjet - 2 vjet

2 vjet - 6 vjet

klasa I - V

Regjistrimi i fëmijëve bëhet gjatë gjithë vitit.
informacion me rëndësi
Kopshti i fëmijëve DEA

Rreth nesh

Kopshti i fëmijëve “DEA” është njëri prej institucioneve të para private e themeluar në shtator të vitit 2004.
Kopshti “DEA” është i licencuar nga Ministria e Arsimit dhe ofron përkujdesje për fëmijët e grup moshave nga 6 muaj deri në 6 vjeç.

PngItem_1401678
Kopshti i fëmijëve "DEA" bën pranimin e fëmijëve prej moshës 06 muajsh deri në moshën 6 vjeçar, si dhe nxënësit e klasës së I-V
informacion me rëndësi
Kopshti i fëmijëve DEA
PngItem_1401641

Fushat e aktivitetit

Edukimi fizik dhe edukimi mbi shëndetin
Gjuha amtare dhe gjuhë angleze
Edukimi artistik, muzikor, figurativ dhe lëndë logjike
Njohja e vetës dhe botës

Orari i punës​: E hëne - E premte nga ora 07:00-17:30
informacion me rëndësi
Kopshti i fëmijëve DEA

Qëllimi i edukimit

Zhvillimi i personalitetit të fëmijës, zhvillimi i potencialit të tij si dhe shfaqjes maksimale të aftësive që secili fëmijë i posedon.
Zhvillimi dhe formësimi i individit të lirë të përgjegjshëm, përmes punës aktive ndërvepruese.
Zhvillimi i aftësive komunikuese shprehëse,logjike dhe vepruese.
Zhvillimi i një fëmije të lumtur, pozitiv dhe të aftë për tu përballuar me sfidat e jetës.

PngItem_1401629
ambiemnt i ngrohtë

Disa pamje nga ambientet tona

Ne jemi kujdesur që ambientet e brendëshme dhe ato të jashtme të jenë të përshtatshme për më të shtrenjëtit tuaj dhe sipas kushteve të parapara.

Scroll to Top